Erfafscheiding

Een omheining of erfafscheiding is niet alleen praktisch (afschermen van eigen grondgebied), het speelt ook een grote rol in het totale ontwerp van een tuin. Er zijn verschillende soorten erfafscheidingen: natuurlijk, transparant met een sierhekwerk of van beton of aluminium etc. Een decoratieve erfafscheiding zorgt ervoor dat uw tuin in balans is met de omgeving.

Toegangstechniek

Een andere vorm van tuinafscheidingen kan gerealiseerd worden door middel van toegangstechniek. Denk dan aan hekwerken, inrijpoorten, intercomzuilen etc.
T 035 - 623 50 56
M 06 - 31 00 56 25 | M 06 - 53 54 26 37